TROBADA DELS CAMA A MONTSERRAT 11 DE SETEMBRE 2012
ENCUENTRO DE LOS CAMA EN MONTSERRAT DIA 11 SETIEMBRE 2012
CAMA PEOPLE MEETTING IN MONTSERRAT SEPTEMBER, 11 2012


El dia 11 de setembre de 2012, els components de la Família Cama de Ponent ha cel·lebrat la seva 35ena reunió familiar. Aquest any, a Montserrat hem sigut unes 100 persones.

El dia 11 de setiembre los componentes de la Familia Cama de Poniente (Lleida) ha celebrado su 35 reunión familiar. Este año, en Montserrat hemos sido unas 100 personas.

September, 11 the components of Family Cama of Ponent (Lleida) we have celebrated the 35 familiar meeting. This year, in Montserrat we have been approximately 100 persons.

Clickeu sobre una foto per fer-la més gran