El cognom CAMA a Palamós (Girona- España)

Pere Trijueque a "La gent de la vila de Palamós" ha escrit / ha escrito / writed:


Cama (131) 

El primer registre, del 1720, era el bateig del fill de Martí Cama Miquel de Romayà de la Selva. El 1814 moria el darrer descendent.
La línia següent va ser intruduïda per Vicenç Cama Pi del mas Juny de la Fosca. Del seu matrimoni (1767) amb Maria Moxò naixeren cinc  generacions, en diferents branques, que arriben fins ara. Els últim descendents són els germans Joana i Maria Cama Albert. Altres membres de la família foren regidors, com Josep Cama Prats (1934 i 1936) i Abdò Cama Gobert (1936-1939).
Al llarg dels s.XIX i XX es fan presents moltes línies noves, encetades per: Joan Cama Bulorda de Vila-romà; Martí Cama Mont de Calonge; Joan Cama Darder de Castell d'Aro; i Joan Cama Palacín de Calonge, un descendent del qual és Joan Cama Molano.

Llistat genealògic de Palamós - Sant Joan
Període comprès entre 1562 i 1907 (per als naixements i casaments) i 1950 (per a les defuncions)Cama (131) 

El primer registro, del 1720, era el bautizo del hijo de Martí Cama Miquel de Romayà de la Selva. El 1814 moria el último descendiente.
La líniea suguiente fué introducida por Vicenç Cama Pi del mas Juny de la Fosca. De su matrimonio (1767) con Maria Moxò nacieron cinco generaciones, en diferentes ramas, que llegan hasta ahora.Los últimos descendientes son los hermanos Joana i Maria Cama Albert. Otros miembros de la familia fueren regidores, como Josep Cama Prats (1934 i 1936) y Abdò Cama Gobert (1936-1939).
A lo largo de los s.XIX i XX se hacen presentes muchas líneas nuevas, empezadas por: Joan Cama Bulorda de Vila-romà; Martí Cama Mont de Calonge; Joan Cama Darder de Castell d'Aro; i Joan Cama Palacín de Calonge, un descendiente del qual es Joan Cama Molano.

Listado genealógico de Palamós - Sant Joan
Período comprendido entre 1562 i 1907 (para los nacimientos i casamientos) i 1950 (para las defunciones)Cama (131) 

Firsth register, of 1720, was the christening of the son of Martí Cama Miquel of Romayà de la Selva. In 1814 died the last descendant.
The next line was introduced by Vicenç Cama Pi of the Mas Juny of la Fosca. On account of her marriage (1767) with Maria Moxò started five generations, in diferents lines, that they arrive till naw. The last descendants are the brothers Joana i Maria Cama Albert. Others members of the family was members of the municipal council, as Josep Cama Prats (1934 i 1936) i Abdò Cama Gobert (1936-1939).
Along the XIX and XX century appeared some news lines, by: Joan Cama Bulorda of Vila-romà; Martí Cama Mont of Calonge; Joan Cama Darder of Castell d'Aro; and Joan Cama Palacín of Calonge, a descendant of which is Joan Cama Molano.

Genealogical List of Palamos - Sant Joan
Period 1562 to 1907 (for births and marriages) and 1950 (for deaths)