CAMA Family
on the world

    INFO Família Cama   
    INFO Familia Cama
    INFO Cama Family
Arbres - Trees
Home Pages Links
Alfons Home Page
Pàgina principal
-
Alfons Cama Saballs
Tarragona
acs[@]tinet.cat
- Locations of visitors to this page
-
Grup Cama Family
in

 

TROBADA DELS CAMA A MONTSERRAT
11 DE SETEMBRE 2012
DE LA SAGA DE PONENT

El dia 11 de setembre de 2012 (Diada nacional de Catalunya) la saga de la família Cama de Ponent va fer la seva 35ena. trobada amb uns 100 participants.

Aquí trobareu algunes fotografies

35ena. trobada de la saga de Ponent


DISTRIBUCIÓ DELS CAMA A ITÀLIA

Podeu veure la distribució de totes les persones amb cognom Cama que viuen a Itàlia. (Informació donada per Giancarlo Palomino Cama)Veure'l en gran


PERU: LES BRANQUES DELS CAMA
ARBRES GENEALÒGICS

Aquí trobareu les branques de les diferents famílies amb cognom Cama al Perú. No tenim encara clar si el cognom Cama, molt extès al Perú, procedeix dels ancestres precolombins, segurament del cognom "Ccama" o "Camac" en idioma "quechua", o d'algun català de cognom Cama que va arribar al virregnat del Perú amb la conquista. Possiblement siguin encertades les dues possibilitats. D'una banda trobem cognoms Cama emparentats amb els Hurtado de Mendoza, amb molt poder polític al virregnat, i d'altra banda, sabem que persones indígenes amb cognom "Ccama" van canviar a "Cama" per tal d'obtenir més prestigi.Arbres genealògics en PDF (809 KB)


ACTA DE CONCÒRDIA DE L'ANY 1679
ENTRE MARTÍ CAMA I EL RECTOR DE ROMANYÀ

Hem transcrit l'Acta de Concòrdia on el rector de Romanyà reclama a en Martí Cama els "censos" i "tasques" d'unes terres a què pensa tenir dret, a partir d'una sentència de la Cort de Sant Feliu de Guíxols de l'any 1379. Hem acompanyat la transcripció amb diverses explicacions per contextualitzar i fer més entenedor el text (18 pàgines).Transcripció de l'Acta de Concòrdia


ARRIBADA DELS CAMA ALS ESTATS UNITS D'AMÈRICA

En aquesta pàgina podreu trobar un llistat dels immigrants amb el cognom Cama que van arribar al port de New York entre els anys 1892 i 1924, amb indicació del port de procedència. Segons la Fundació "Ellis Island Foundation, Inc".Els Cama a EEUU


JOAN CAMA, AUTOR D'UN LOGOTIP HISTÒRIC

En Joan Cama Bastons de Palafrugell fou l'autor del logotip del partit polític ERC. Adjunt, trobareu l'article que va sortir a la Revista de Girona, l'any 1990, en què s'explica com va anar la confecció del logotip d'Esquerra Republicana.Veure'l en gran


DISTRIBUCIÓ DELS CAMA A ESPANYA

Podeu veure la distribució de totes les persones amb cognom Cama que viuen a Espanya, segons el padró de gener de 2008.Veure'l en gran


EL TESTAMENT DE L'ANY 1776 DE GABRIEL CAMA CONDOR, CACIQUE DEL PERÚ

En Pedro José Cama Calderon del Perú (pjcama [@] hotmail.com) ens ha enviat una còpia d'un testament feta l'any 1776 pel cacique principal Gabriel Cama Condor del poble de Macari de la província de Lampa. No sabem si es tracte d'un cacique indígena o era descendent de catalans, ja que també els invasors obtenien aquest títol en lloc dels nobles nadius caiguts en desgràcia.

   

Traducció del testament


FOGATGES DELS CAMA A CATALUNYA ELS ANYS 1495-1553

Dels ss XIV al XVII, els fogatges eren una imposició que les corts generals establien per convinença amb el rei dels estats de la corona catalanoaragonesa a raó d'una quantitat per foc o casa habitada.
Segons una informació d'Oscar Barea, durant els anys 1495 i 1553 hi haven aquests fogatges amb el cognom Cama:
Any 1495: Un a Daroca (Zaragoza)
Any 1497: Un a Barcelona
Any 1553: Un a Anserall (Vagueria de Castellbò);avui, Alt Urgell
                 Un a Arcanell (Vagueria d'Urgell); Arcavell, a l'Alt Urgell?


PERSONES AMB COGNOM CAMA AL MÓN

De les dades obtingudes, podem dir que al món hi ha tres comunitats ben diferenciades de persones amb el Cognom Cama, amb origen lingüistic diferent:

- Una primera a Catalunya, amb orígens a la zona de Girona, concretament al poble de Romanyà de la Selva, a les Gavarres. Tenim constància escrita d'un Ramon Cama que va viure a Romanyà de la Selva aproximadament durant el primer terç del segle XIV.

És possible que algun Cama de Catalunya anés a terres de la Corona d'Aragó, al sud d'Itàlia, durant l'expansió catalana. Actualment, a la zona de Calàbria i Sicília hi ha una comunitat molt important de gent amb cognom Cama.

- Una segona al Perú. És posible que amb l'arribada dels espanyols a Amèrica algun Cama de Catalunya s'establís al virregnat del Perú. Es debia tractar d'una persona que va arribar a ser important. Tenim constància escrita del "cazique" Gabriel Cama Condor en un testament de 1776. Algun descendent d'aquells primers Cama es van establir a la zona de Cañete, al sud de Lima, una ciutat fundada per un Hurtado de Mendoza, conde de Cañete (España), amb qui hi havia relació parental. Les moltes relacions no matrimonials van donar lloc a una llarga saga de persones amb cognom Cama a la zona de Cañete.

Altrament, tenim constància oral que habitants indígenes amb cognom "Camac" (quechua) i en cognom "Ccama" (Aymara) van canviar el seu cognom pel de Cama per poder tenir un millor prestigi.

- Una tercera, més petita, a l'Índia, a la zona del Gujarat, dins una comunitat "Parsi" originària de Iran (Pèrsia), de religió mazdeista. La paraula "Kama" a la Índia significa amor, Kama-Sutra l'art de fer l'amor. Una personalitat Índia, Madame Bhikaji Cama va ser una important activista del moviment independentista de l'Índia.

- Sembla que totes les persones amb cognom Cama distribuides per altres parts del món tenen procedència d'aquestes tres zones.Pàgina dissenyada per Alfons Cama ©
Envia les teves propostes de millora a:
acs [@] tinet.cat


Envia dades
dels teus ancestres
ENLLAÇOS
Trobada dels Cama a Palamós
7 de juny 2009
 
Els Cama que han deixat emprenta
 
El suro d'en Cama a Romanyà
 
El cognom Cama a Palamós
(Pere Trijueque)